Інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті біології

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ Ф.Л. Петрушкіна
«___»_____________20__р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування школи
__________ М.В. Андрійчук
Наказ №__від "_" ._.2017р.

Інструкція № _____
з охорони праці для учнів в кабінеті біології

(вступний інструктаж для учнів з біології)

 

1. Загальні положення інструкції для учнів в кабінеті біології.
1.1. Дана інструкція з охорони праці для учнів в кабінеті біології призначена для учнів загальноосвітньої школи I-III ступенів № ____, які займаються в кабінеті біології (вступний інструктаж).
1.2. Учні повинні спокійно, не кваплячись, дотримуючись дисципліни і порядку, входити і виходити з кабінету біології.
1.3. Не дозволяється присутність сторонніх осіб в кабінеті при проведенні лабораторно-практичних робіт без відома учителя біології.
1.4. Не можна учням в кабінеті біології приймати їжу і пити.
1.5. Не можна пересувати учбові столи і стільці.
1.6. Чинники травмування учнів:
- поразка електрострумом;
- порізи скляним посудом, що розбився;
- термоожоги і опіки кислотою і іншими органічними рідинами;
1.7. Заборонено учням приносити сторонні предмети, щоб не відволікати і не травмувати однокласників.
1.8. Не вносити в кабінет, без вказівки учителя, будь-які речовини.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи учнів в кабінеті біології
2.1. Вимоги до учнів перед роботою в кабінеті біології:
- входити в кабінет тільки після дозволу учителя;
- не включати електроосвітлення і електроприлади;
- не відкривати самостійно кватирки, фрамуги, вікна;
- підготувати робоче місце і учбові приналежності до зайняття;
- одягнути робочий одяг і засоби індивідуального захисту за вказівкою учителя біології;
- перед виконанням роботи вивчити по підручнику, або посібнику порядок її проведення.
2.2. Перед початком кожної лабораторної роботи, учень прослуховує інструктаж за безпечними правилами проведення лабораторних робіт, експериментів.
2.3. Заборонено учням приносити в кабінет біології і використати в експерименті, не призначені для цієї речовини.
2.4. Учень дотримується дисципліни в кабінеті біології.
2.5. Учень не повинен тримати на робочому місці сторонні предмети, прилади.
2.6. Учень точно виконує всі вказівки вчителя біології.
2.7. Не захаращує проходи сумками й портфелями.

3. Вимоги безпеки під час роботи учнів в кабінеті біології.
3.1. Під час роботи учень повинен дотримуватися порядку і чистоти на робочому місці, не тримати на робочому місці сторонні предмети, прилади.
3.2. Виконувати практичні завдання тільки в робочому одязі.
3.3. Приступати до роботи і кожного її етапу, тільки після вказівки учителя біології.
3.4. Не проводити самостійно дослідів, не передбачених завданнями роботи.
3.5. Учень розташовує прилад, устаткування й матеріали для досліджень у порядку, зазначеному вчителем.
3.6. Учень дотримується акуратності зі скляним посудом, мікропрепаратами й ін. приладами.
3.7. Учень дотримується акуратності при роботі з будь-якими хімічними реактивами, застосовуваними в біологічних методах аналізу (кислоти, лугу).
3.8. Учень дотримується акуратності при роботі з будь-якими легкозаймистими рідинами, застосовуваними в біологічних методах дослідження (спирт і т.д.).
3.9. Учень дотримується обережності при роботі з електричними приладами, що працюють під напругою, небезпечним для життя.
3.10. При виконанні практичних робіт зі скляним лабораторним посудом учням необхідно дотримуватись інструкції з охорони праці при роботі зі скляним лабораторним посудом в кабінеті біології загальноосвітньої школи.
3.11. Про всі несправності в лабораторному устаткуванні, травмах, поганому самопочутті, учень повідомляє вчителя біології.


4. Вимоги безпеки по закінченні занять учнів в кабінеті біології.
4.1. По закінченні роботи учень збирає весь відпрацьований матеріал, хімічні реактиви й поміщає їх у спеціальний посуд і здає вчителеві біології або лаборантові кабінету біології.
4.2. Учень здає всі прилади й лабораторний матеріал, що залишився, і реактиви на зберігання вчителеві біології або лаборантові кабінету біології.
4.3. Не зливати в каналізацію розчини і органічну рідину.
4.4. Зняти робочий одяг і індивідуальні засоби захисту.
4.5. Не виносити з кабінету біології будь-які речовини без вказівки учителя.
4.6. По закінченні роботи учень приводить своє робоче місце в порядок.
4.7. Учень ретельно миє руки з милом.
4.8. Про усі неполадки в роботі устаткування, електромережі повідомити учителю біології.

5.Вимоги безпеки до учнів в аварійних ситуаціях в кабінеті біології.
5.1. При отриманні травм (порізи, опіки) повідомити учителя біології або лаборанта.
5.2. У разі виникнення аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) за вказівкою учителя, швидко і без паніки, покинути кабінет біології.
5.3. При раптовому захворюванні, або поганому самопочутті, повідомити учителя біології.
5.4. Про усі розливи рідини або розсипу твердих реактивів повідомити учителя.

Інструкцію розробив: __________ (________________)

УЗГОДЖЕНО
Керівник служби ОП (спеціаліст або інженер з ОП) _________ Мазур П.В.
«___»__________20__р.

З інструкцією ознайомлені: __________(_______________________)
«___»_____20___р.

 


 

Пропонуємо перейти до:
Інструкцій для кабінета біології