Інструкція з охорони праці заступника директора з господарської роботи (завгоспа)

УЗГОДЖЕНО  
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_____________________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Інструкція
з охорони праці для заступника директора з господарської роботи (завгоспа)

1. Загальні положення

1.1. Дійсна інструкція з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської роботи (частини) поширюється на завгоспа загальноосвітньої школи і є нормативним актом з охорони праці.

1.2. До роботи допускаються особи без фахової освіти, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, знають дійсну інструкцію з охорони праці заступника директора з господарської роботи, пройшли інструктаж на робочому місці з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи згідно з інструкцією з охорони праці для завгоспа необхідно:

 • зробити обхід території школи на предмет її готовності;
 • проконтролювати вихід на роботу технічного персоналу, у разі потреби організувати заміну;
 • перевірити стан опалення і температурного режиму (узимку), висвітлення;
 • при необхідності включити (виключити) освітлення в тамбурі, у вестибюлі, на поверхах, сходових клітках;
 • зробити внутрішній огляд будинку, навчальних кабінетів школи, вікон і дверей;
 • перевірити санітарний стан школи і якість прибирання коридорів, класів і сходів.

2.2. Про виявлені недоліки докласти директору навчального закладу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Забезпечувати відсутність сторонніх осіб у школі.
3.2. Контролювати виконання технічним персоналом Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.
3.3. Забезпечувати пожежну безпеку, справність і збереження довіреного майна.
3.4. При виявленні порушень, несправностей у процесі роботи, що негативно впливають на здоров'я працівника або навколишнім людям, роботу призупинити і докласти своєму керівнику.
3.5. Під час роботи співробітник забов'язаний виконувати дану інструкцію з охорони праці для заступника директора з АГЧ.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

Після закінченні роботи:

 • перевірити наявність ключів і своєчасну їхню здачу;
 • перевірити якість збирання класів, коридорів, сходових маршів та інших приміщень школи;
 • перевірити зберігання і справність довіреного майна;
 • перед закриттям складських приміщень, заступник директора з господарської роботи повинний особисто зробити обхід усіх приміщень і лише, переконавшись в їх пожежній небезпечності, знеструмити і закрити їх.

Про усі виявлені недоліки, порушення, що не були усунуті в процесі роботи, докласти директору школи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Аварійні ситуації можуть виникнути при:

 • порушенні правил електробезпеки;
 • короткому замиканні в електромережі;
 • поломці электро- та іншого устаткування;
 • при несправності комунальних систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції;
 • порушення правил пожежної безпеки;
 • пожежі;
 • аварійному стані стін, підлоги, стелі, фрамуг;
 • стихійних лих.

5.2. В аварійних ситуаціях необхідно:

 • припинити роботу;
 • сухими руками відключити світло, вимкнувши рубильник, або штепсель з розетки;
 • довести до відома адміністрацію;
 • уміти зробити першу медичну допомогу;
 • при необхідності допомагати при евакуації учнів і співробітників;
 • по можливості виключити доступ сторонніх людей до місць аварії;
 • ужити заходів до ліквідації аварії, пожежі.

Інструкцію розробив: __________ /________________/

УЗГОДЖЕНО
Керівник служби охорони праці (спеціаліст з ОП) _________ Пермяков П.Д.
«___»__________202__р.

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_____202__р. ___________ /_______________________/

 


Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: