Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора

УЗГОДЖЕНО  
Голова профкому
_________ /__________________/
«____»_____________202__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ____________________
_____________________________
_________ /__________________/
Наказ №___ від "___".____.202__р.

Інструкція
з охорони праці для чергового адміністратора школи

1. Загальні положення

Дана інструкція з охорони праці розроблена для чергового адміністратора загальноосвітньої школи з метою збереження життя і здоров'я працівника.

Початок чергування – 07.40 год.

2. Вимоги безпеки перед початком чергування

2.1. Перед початком навчальних занять черговий адміністратор повинен:
а) зробити обхід навчальних кабінетів школи на предмет готовності до навчально-виховного процесу;
б) перевірити стан опалення і температурного режиму, освітлення;
в) при необхідності включити (виключити) освітлення: у вестибюлі, холі, на поверхах, сходових клітках, місцях загального користування;
г) зробити внутрішній огляд будівлі, навчальних кабінетів школи, вікон, дверей;
д) перевірити санітарний стан навчальних кабінетів навчального закладу і якість прибирання кабінетів, коридорів, сходових кліток;
е) перевірити та, при необхідності, організувати роботу чергових вчителів по школі по забезпеченню чергування;
ж) проконтролювати вихід на роботу педагогічного і технічного персоналу, у разі потреби організувати заміну.

3. Вимоги безпеки під час чергування

Під час навчального процесу черговий адміністратор повинен:
а) контролювати своєчасність подачі дзвоників на заняття і на перерву;
б) не допускати запізнення на заняття педагогів і учнів;
в) стежити за виконанням викладачами однакових вимог до учнів:

  • до зовнішнього вигляду;
  • до санітарно-гігієнічних вимог під час освітнього процесу;
  • перевіряти, контролювати, а при необхідності коректувати організацію чергування по школі чергового класу;

г) не допускати перебування в школі сторонніх осіб;
д) контролювати чергування вчителів на поверхах;
є) контролювати виконання співробітниками Правил внутрішнього розпорядку, учнями - Правил поведінки учнів.

4. Вимоги охорони праці після закінчення чергування

Після закінчення занять черговий адміністратор повинний:
а) перевірити наявність класних журналів, наявність і своєчасну здачу ключів;
б) разом з черговим учителем перевірити якість прибирання класів, коридорів, сходових кліток та інших приміщень.

Про всі зауваження черговий адміністратор робить відповідний запис у журналі чергувань і доповідає директору школи.

Інструкцію розробив: __________ /________________/

УЗГОДЖЕНО
Керівник служби охорони праці (спеціаліст з ОП) _________ Пермяков П.Д.
«___»__________202__р.

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_____202__р. ___________ /_______________________/

 


Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях: