Інструкція з охорони праці для чергового адміністратора

 УЗГОДЖЕНО                     ЗАТВЕРДЖЕНО
 Голова профкому                  Директор
 _________ Самойлова І.Л.             Найменування школи
 «___»_____________20__р.             __________П.Л. Романюк
           		          Наказ №__від"_"._.201_р.

Інструкція
з охорони праці для чергового адміністратора школи

 

1. Загальні положення інструкції з охорони праці чергового адміністратора школи.
Дана інструкція розроблена для чергового адміністратора загальноосвітньої школи.

Початок чергування – 07.40 год.

2. Вимоги безпеки перед початком чергування.
2.1. Перед початком навчальних занять черговий адміністратор повинен:
а) зробити обхід навчальних кабінетів школи на предмет готовності до навчально-виховного процесу;
б) перевірити стан опалення і температурного режиму, освітлення;
в) при необхідності включити (виключити) освітлення: у вестибюлі, холі, на поверхах, сходових клітках, місцях загального користування;
г) зробити внутрішній огляд будівлі, навчальних кабінетів школи, вікон, дверей;
д) перевірити санітарний стан навчальних кабінетів навчального закладу і якість прибирання кабінетів, коридорів, сходових кліток;
е) перевірити та, при необхідності, організувати роботу чергових вчителів по школі по забезпеченню чергування;
ж) проконтролювати вихід на роботу педагогічного і технічного персоналу, у разі потреби організувати заміну.

3. Вимоги безпеки під час чергування.
Під час навчального процесу черговий адміністратор повинен:
а) контролювати своєчасність подачі дзвоників на заняття і на перерву;
б) не допускати запізнення на заняття педагогів і учнів;
в) стежити за виконанням викладачами однакових вимог до учнів:

 • до зовнішнього вигляду;
 • до санітарно-гігієнічних вимог під час освітнього процесу;
 • перевіряти, контролювати, а при необхідності коректувати організацію чергування по школі чергового класу;

г) не допускати перебування в школі сторонніх осіб;
д) контролювати чергування вчителів на поверхах;
є) контролювати виконання співробітниками Правил внутрішнього розпорядку, учнями - Правил поведінки учнів.

4. Вимоги охорони праці після закінчення чергування.
Після закінчення занять черговий адміністратор повинний:
а) перевірити наявність класних журналів, наявність і своєчасну здачу ключів;
б) разом з черговим учителем перевірити якість прибирання класів, коридорів, сходових кліток та інших приміщень.

Про всі зауваження черговий адміністратор робить відповідний запис у журналі чергувань і доповідає директору школи.

Інструкцію розробив: __________ (________________)

УЗГОДЖЕНО
Керівник служби ОП(спеціаліст або інженер з ОП) _________ Кулішин М.К.
«___»__________20__р.

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_____20___г. __________ /_______________________/

 

 

Перейти до:
Техніки безпеки адміністрації школи
Інструкціям з охорони праці класного керівника
Інструкцій з охорони праці для учнів школи