Объявления

Это интересно!

 УЗГОДЖЕНО                     ЗАТВЕРДЖЕНО
 Голова профкому                  Директор
 _________ Брагінець Р.Л.             Найменування школи
 «___»_____________20__р.             __________М.В. Андрійчук
           		          Наказ №__ від"_"._.2016р.

Інструкція
з охорони праці для заступника директора з господарської роботи (завгоспа)


1. Загальні положення.
1.1. Дійсна інструкція з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської роботи (частини) поширюється на завгоспа загальноосвітньої школи і є нормативним актом з охорони праці.

1.2. До роботи допускаються особи без фахової освіти, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, знають дійсну інструкцію з охорони праці заступника директора з господарської роботи, пройшли інструктаж на робочому місці з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи заступника директора з господарської роботи (завгоспа)
2.1. Перед початком роботи згідно з інструкцією з охорони праці для завгоспа необхідно:

 • зробити обхід території школи на предмет її готовності;
 • проконтролювати вихід на роботу технічного персоналу, у разі потреби організувати заміну;
 • перевірити стан опалення і температурного режиму (узимку), висвітлення;
 • при необхідності включити (виключити) освітлення в тамбурі, у вестибюлі, на поверхах, сходових клітках;
 • зробити внутрішній огляд будинку, навчальних кабінетів школи, вікон і дверей;
 • перевірити санітарний стан школи і якість прибирання коридорів, класів і сходів.

2.2. Про виявлені недоліки докласти директору навчального закладу.

3. Вимоги безпеки під час роботи заступника директора з господарської роботи.
3.1. Забезпечувати відсутність сторонніх осіб у школі.
3.2. Контролювати виконання технічним персоналом Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.
3.3. Забезпечувати пожежну безпеку, справність і збереження довіреного майна.
3.4. При виявленні порушень, несправностей у процесі роботи, що негативно впливають на здоров'я працівника або навколишнім людям, роботу призупинити і докласти своєму керівнику.
3.5. Під час роботи співробітник забов'язаний виконувати дану інструкцію з охорони праці для заступника директора з АГЧ.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи завгоспа.
Після закінченні роботи:

 • перевірити наявність ключів і своєчасну їхню здачу;
 • перевірити якість збирання класів, коридорів, сходових маршів та інших приміщень школи;
 • перевірити зберігання і справність довіреного майна;
 • перед закриттям складських приміщень, заступник директора з господарської роботи повинний особисто зробити обхід усіх приміщень і лише, переконавшись в їх пожежній небезпечності, знеструмити і закрити їх.

Про усі виявлені недоліки, порушення, що не були усунуті в процесі роботи, докласти директору школи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації для заступника директора з господарської роботи
5.1. Аварійні ситуації можуть виникнути при:

 • порушенні правил електробезпеки;
 • короткому замиканні в електромережі;
 • поломці электро- та іншого устаткування;
 • при несправності комунальних систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції;
 • порушення правил пожежної безпеки;
 • пожежі;
 • аварійному стані стін, підлоги, стелі, фрамуг;
 • стихійних лих.

5.2. В аварійних ситуаціях необхідно:

 • припинити роботу;
 • сухими руками відключити світло, вимкнувши рубильник, або штепсель з розетки;
 • довести до відома адміністрацію;
 • уміти зробити першу медичну допомогу;
 • при необхідності допомагати при евакуації учнів і співробітників;
 • по можливості виключити доступ сторонніх людей до місць аварії;
 • ужити заходів до ліквідації аварії, пожежі.

Інструкцію розробив: __________ (________________)

УЗГОДЖЕНО
Керівник служби ОП(спеціаліст або інженер з ОП) _________ Пермяков П.Д.
«___»__________20__р.

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_____20___г. __________ /_______________________/

Перейти до:
Інструкції з охорони праці адміністрації школи
Інструкції з охорони праці технічного персоналу

Безопасность на дороге

Гражданская оборона

Поддержка сайта

Рейтинг инструкций

Баннер сайта

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте нашу ссылочку!

Баннер нашего сайта
Код баннера:
<a href="http://ohrana-tryda.com/" target="_blank"> <img src="http://ohrana-tryda.com/banners/bohrana3.gif" width="88" height="31" alt="Охрана труда и техника безопасности в школе"></a>
Другие баннеры и ссылки...

Статистика

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 28 гостей.

Объявления